Certificeringen

We beschikken over alle benodigde certificeringen voor uitzendbureaus.

 

SNA en NEN 4400-1

We beschikken over het SNA-keurmerk (check het hier), het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Dat betekent dat de SNA (Stichting Normering Arbeid) periodiek controleert of we voldoen aan de eisen van de NEN 4400-1 norm, waardoor de risico’s van inleners en opdrachtgevers beperkt worden. De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, zoals uitzendbureaus. Deze eisen omvatten de onderneming zelf, maar ook de personeels-, loon- en financiële administratie. Het gaat dan onder andere om juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Ook het administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten wordt gecontroleerd. Het doel is om voor opdrachtgevers en inleners het risico op boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

 

VCU-certificering

We zijn VCU-gecertificeerd. Dat betekent dat we voor opdrachtgevers met een VCA-certificering mogen werken. Ons VCU-certificaat vind je hier.

WKA-verklaring

Om onze opdrachtgevers ervan te verzekeren dat we correct aan onze betalingsverplichtingen voldoen, kunnen we aan hen een WKA-verklaring overhandigen. In deze WKA-verklaring bevestigt de Belastingdienst dat we correct en tijdig de loonheffingen en omzetbelasting hebben afgedragen.

G-rekening

We beschikken over een G-rekening, een geblokkeerde bankrekening. In verband met de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) kunnen opdrachtgevers een gedeelte van het totale factuurbedrag op deze G-rekening storten. We kunnen als uitzendbureau niet bij het geld op de G-rekening, enkel om het over te maken naar de Belastingdienst of andere G-rekeningen. Zo zijn onze opdrachtgevers ervan verzekerd dat de juiste afdrachten worden gedaan.

 

NBBU

De Nieuwe Intermediair is lid van de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. De NBBU is de brancheorganisatie voor 1.000 arbeidsbemiddelaars, met name in het MKB.
Ons lidmaatschapscertificaat kan je hier bekijken.

PayOK

De Nieuwe Intermediair beschikt over het PayOK-keurmerk. Dat betekent dat we door Stichting PayOk zijn getoetst op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Hierdoor wordt de aansprakelijkheid van de (hoofd)opdrachtgever beperkt voor alle in de WAS genoemde elementen, bijvoorbeeld betaling van het juiste loon. Lees hier meer over het PayOk-keurmerk.